Geschiedenis Modelbouw Leuven 

 

 In het voorjaar van 1988 kwam Jef Van Orsmael op het lumineuze idee om enkele

vluchtschriften te leggen in een modelbouwwinkel in het Leuvense, met de

bedoeling mensen te zoeken voor de oprichting van een modelbouwclub in Leuven.

 

Dit was een uitstekend idee, want op 11 maart 1988 zaten bij hem

Pierre Francois, Willy Baeb, Paul Daems en Luk Van Poucke aan de tafel en

werd in de late uurtjes IPMS Leuven geboren.

Willy werd voorzitter, Pierre ondervoorzitter, Jef secretaris, Paul hulpsecretaris en Luk  pr.

 

De eerste weken werd er vergaderd bij de leden thuis.

Al vlug kwamen er andere mensen hun neus aan het venster steken,

Guy De Vleeschouwer, Albert Jonet, Jef Grootaers en JP Vanderborght waren de eerste leden.

 

Na wat zoeken werd in datzelfde jaar 1989 "Cafe Kruger" het vergaderlokaal.

 

In 1989 werd Luk Van Poucke aangesteld als secretaris.

 

In 1990 telde ons klubje al 26 leden en hadden we al onze eerste tentoonstelling achter de rug.

In 1991 was het de eerste maal dat we tijdens de "Kessele Feesten" een tentoonstelling organiseerden in het gemeentehuis.

Dit zou nog 5 keer plaatsvinden.

 

In 1993 werd Guy De Vleeschouwer onze nieuwe voorzitter.

 

in 1995 telden we 51 leden en was ons lokaal uiteraard te klein.

 

In 2000 kwam er een einde aan de uitbating van de "Kruger" en werden we genoodzaakt een ander lokaal te zoeken.

We vonden een nieuw onderdak in "Parochiezaal Sint Martinus" te Wezemaal en dit vanaf 3 december 1999.

Daar we een Leuvense vereninging waren zochten we wel verder naar een lokaal in het Leuvense,

hoewel we ons thuisvoelden in dat lokaaltje.

 

1999 was een heel belangrijk jaar, toen werd op 9 december onze vereniging Modelbouw Vereniging Leuven vzw.

Bij de oprichting van de vzw kwamen niet alleen de rechten maar ook de vele plichten en werd de taak van de secretaris verlicht

door de aanstelling van Dirk Tollet als penningmeester.

 

Na vele vergaderingen, nieuwjaarsrecepties, thema-avonden, wedstrijden en uitstapjes, werd 2008 een uitdaging.

We werden niet alleen 20 jaar maar vonden ook een nieuw lokaal in het Leuvense in de "Basisschool Terbank".

Hier begint voor onze vereniging een nieuw leven, de vergaderingen zijn een enorm succes en soms vrezen we dat het lokaal te klein wordt,

maar we hebben stoelen genoeg.